Back to top

Tổng kết công tác tuyến năm 2015

Công tác tuyến là một trong 7 chức năng chính của BV

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, kỹ thuật cao về tuyến dưới góp phần thực hiện chiến lược ngành Y tế là chăm sóc sức khỏe cho mọi người

HOI NGHI TUYEN 2015-1816.ppt