Back to top

Chương trình đào tạo liên tục “Cập nhật về thông khí nhân tạo – Thở máy”

01 Cau tao tong quat may tho 06-2016.pdf

02 Cac mode tho co ban – 2016-06 Carescape 860.pdf

03 Cai dat ban dau Carescape.pdf

04 Dieu chinh PaCO2 06-2016.pdf

05 Dieu chinh PaO2 06-2016.pdf

06 Theo doi benh nhan tho may 06-2016.pdf

07 Xu tri bao dong – Carescape R860.pdf

08 Cham soc benh nhan tho may.pdf

09 Cai may tho va rut NKQ 06-2016.pdf